پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی»:

کدام مخدرها و افراد مشمول «موادمخدر دولتی» می‌شوند؟

اعلام آمادگی می‌کنم که هرکسی در هرسطحی که بخواهددراین زمینه مناظره‌ای داشته باشدحاضرم حضور داشته و از این استراتژی دفاع کنم. استراتژی مدیریت مصرف فوایدبسیار زیادی دارد،بزرگترین فایده آن، آنست که با این روش می‌توان از تغییر الگوی مصرف در کشور جلوگیری کرد.

۱۳۹۶-۰۴-۳۱ کد خبر: 2233

عضو کمیسیون حقوقی مجلس خبر داد:

جزییات طرح توزیع مواد مخدر دولتی/ چکش کاری نهایی طرح در دولت و قوه قضاییه

۱۳۹۶-۰۴-۳۱ کد خبر: 2232

با هدف قطع رابطه قاچاقچی و معتاد صورت گرفت:

موافقت مراجع تصمیم‌گیر با پیشنهاد توزیع دولتی موادمخدر

اگرمنظور این پیشنهاداین است که دولت جای قاچاقچی‌ها رابگیردواز قاچاقچی جنس بخردو توزیع کند که کار بسیارغیرمنطقی است اگرهم قراراست دولت خودش موادتهیه و توزیع کندتادست قاچاقچی راکوتاه کند اکنون نیز همین قانون و مقررات است اماقاچاقچی کار خودش را انجام می دهد.

۱۳۹۶-۰۴-۳۱ کد خبر: 2231

تصویب ارایه موادمخدر دولتی به معتادان در کمیسیون قضائی مجلس

تریاک دولتی برمی‌گردد؟

چه تضمینی وجود دارد که این تریاک خوب درجه یک ما به کشورهای دیگر قاچاق نشود؟ آیا این می‌خواهد پایلوت شود در یک یا دو استان؟ یا همه کشور؟ از طرف دیگر شاید اجرای این طرح را شروع کردیم و در ادامه، مصرف مواد را خیلی بالا ببرد.

۱۳۹۶-۰۴-۳۱ کد خبر: 2230

در واكنش به موافقت با توزيع مواد مخدر قانوني مطرح شد

کاش واسطه بازار سياه نشويم

نگراني اصلي اين است که گروه‌ها و دهک‌هاي متوسط و بالا اجتماع، اين مواد را بگيرند و مصرف کنند و گروه‌هايي که در دهک‌هاي پايين هستند، اين مواد را بفروشند و خودشان مواد مخدر پرخطر مصرف کنند؛ يعني ترياکشان را بفروشند و به جايش شيشه بخرند.

۱۳۹۶-۰۴-۳۱ کد خبر: 2229