پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
کدخدایی مطرح کرد؛

ابهام شورای نگهبان به «طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه به مواد مخدر»/ مصوبه «مقابله با اقدامات آمریکا» لازم الاجراست

مطابق با نظر این شورا بند (ت) ماده ۴۵ الحاقی از این جهت که مشخص نیست آیا منظور مرتکبین همه موارد مذکور در مواد ۴ و ۸ قانون می باشد و یا خیر؟ ابهام دارد.

۱۳۹۶-۰۷-۰۱ کد خبر: 2362