پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما

چاپ دوجلد کتاب مرجع معتبر بین‌المللی در مورد علوم‌شناختی (مطالعات عملکردهای مغزی) در پیشگیری و درمان اعتیاد با هدایت یک پژوهشگر ایرانی

جلد اول (شمارهٔ ۲۲۳) عمدتاً متمرکز بر زیرساخت‌های عصبی-‌شناختی درگیر در ایجاد بیماری اعتیاد است و در جلد دوم (شمارهٔ ۲۲۴) بر روش‌ها و مداخله‌های علوم اعصاب در آیندهٔ طب اعتیاد تمرکز شده است.

۱۳۹۴-۱۲-۲۵ کد خبر: 1346