پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما

نگاه یک جامعه‌شناس به آسیب‌های اجتماعی؛ همه مقصریم نه فرد

روانشناسان بین فرد و نهادهای مسئول، همیشه فرد را به تغییر نگرش و سازگاری با وضعیت موجود دعوت می‌کنند درحالی‌که حلقه مفقوده معضلات اجتماعی به کژکارکردی همین نهادهای اجتماعی وابسته است که در قالب فرافکنانه‌ای ناکارآمدی خویش را مخفی کرده‌اند.

۱۳۹۴-۱۰-۲۲ کد خبر: 1160

نقدی بر نظریه توقف «طرح تعدیل مجازات در حوزه مواد مخدر»

نظام اجتماعی ما مجازات مجرمان بعد از وقوع جرم را جزو سیاست‌های پیشگیرانه در پیش گرفته که متاسفانه این رویه احساسی علی‌رغم اعدام‌های فراوان، منجر به نتیجه مطلوب نشده است.

۱۳۹۵-۱۱-۲۰ کد خبر: 2017