پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
صدای سازمان‌های غیردولتی در جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد شنیده می‌شود:

مدیر عامل جمعیت خیریه تولد دوباره، عضو گروه مأمور سازمان های غیر دولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا در2016 UNGASS

عباس دیلمی زاده، مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره به عنوان نماینده گروه مأمور سازمان‌های غیردولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا از منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی در جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد(UNGASS) شرکت می‌کند.

۱۳۹۴-۰۵-۳۱ کد خبر: 360

برای آماده‌سازی بیانیه گروه مأمور سازمان‌های غیردولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا:

اولین کارگاه مشورتی 2016 UNGASS در تهران برگزار شد

اولین کارگاه مشورتی برای آماده‌سازی بیانیه گروه مأمور سازمان‌های غیردولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا در 2016 UNGASS با حضور 80 نفر از کارشناسان حوزه اعتیاد و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در تهران برگزار شد.

۱۳۹۴-۰۵-۳۱ کد خبر: 363

عضو گروه مأمور سازمان‌های غیردولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا(CSTF):

گردآوری دیدگاه های فعالان مواد مخدر منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی آغاز شده است

گروه مأمور سازمان‌های غیردولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا قرار است صدای نهادهای مردمی و فعالان حوزه کاهش تقاضا مواد مخدر را در این مجمع به گوش شرکت‌کنندگان برساند و دیدگاه‌هایشان را برای سیاست‌گذاران و روسای کشورها تشریح کند.

۱۳۹۴-۰۶-۲۰ کد خبر: 536