پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی جوانان خبر داد:

احتمال حذف «گواهی عدم اعتیاد» از شروط تاسیس سمن

ارائه گواهی عدم اعتیاد جزو آیین نامه‌ها و ضوابط دولت است و قانون مشخصی در این زمینه نداریم بنابراین ضوابط قابل تغییر است اما نیاز به بررسی دقیق وجود دارد/این پیشنهاد در حال بررسی است و قرار است به زودی کار مطالعاتی جدی در این مورد انجام شود.

۱۳۹۵-۰۶-۱۰ کد خبر: 1765

بررسی درخواست گواهی عدم اعتیاد برای شغل، از نگاه حقوقدانان، جامعه‌شناسان و کارشناسان حوزه اعتیاد

داغی بر پیشانی

به‌جای درخواست گواهی عدم‌اعتیاد از متقاضیان کار باید مشاغلی که نیاز به هوشیاری بالا دارند، فهرست شوند و استانداردهایی برای افراد متقاضی این مشاغل تعریف شود و گواهی عدم‌اعتیاد کنار گذاشته شود.

۱۳۹۶-۰۱-۱۹ کد خبر: 2096