پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
با تسریع مداخلات اورژانس‌اجتماعی در بیمارستانها صورت می‌گیرد:

الزام بیمارستانها به ارجاع پرونده «کودکان معتاد» و «کودک‌آزاری» به بهزیستی

به محض ورود نوزادان و کودکان معتاد و یا مشکوک به اعتیاد به بیمارستان ها در کوتاه ترین زمان ممکن و پیش از پایان فرآیند درمان ، مداخلات اورژانس اجتماعی آغاز خواهد شد.

۱۳۹۵-۰۴-۰۵ کد خبر: 1621

آیا درست نشانه گرفته ایم؟

۱۳۹۶-۰۱-۱۶ کد خبر: 2091

رئیس اورژانس اجتماعی خبر داد؛

مسمومیت هزار کودک با موادمخدر

طبق گزارش هایی که وزارت بهداشت از کل کشور به ما داده است 1189 مورد کودک و نوزاد در سنین مختلف مشکل مسمومیت با مواد مخدر داشته اند که یا مادر آن ها اعتیاد داشته یا به صورت اتفاقی از متادون پدر استفاده کرده اند.

۱۳۹۶-۰۶-۰۱ کد خبر: 2323