پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

ستاد مبارزه با موادمخدر و استانداری متولی ساماندهی معتادان‌خیابانی هستند/ هماهنگی بین‌سازمانی ضروری است

اردوگاه 10 هزار نفره ای هم که در حال آماده سازی بود گویا تنها به زندانیان ختصاص یافته، کمپ شفق تعطیل شده، در حقیقت وضعیت کمپ های ترک اعتیاد بسیر اسف‌بار است و با این وضعیت شرایط خوبی برای جمع آوری معتادان وجود ندارد.

۱۳۹۴-۰۸-۱۲ کد خبر: 883

از نواختن آژیر ضعف مددکاری اجتماعی تا جای خالی "آسیب‌های اجتماعی" در برنامه ششم

ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز اداره کمپ شفق را به یک پیمانکار خصوصی سپرده و سازمان بهزیستی نیز متعهد شده است که نیروی مددکار اجتماعی این کمپ را تامین کند و در بحث متادون درمانی زنان معتاد وارد شود/کمپ شفق مددکار اجتماعی ندارد.

۱۳۹۴-۰۹-۲۳ کد خبر: 1051

گزارش تحلیلی از صحت و سقم آمار آسیب‌های اجتماعی:

عدد نده!

وظیفه دولت ودستگاه‌های اجرایی رصدکردن تحولات اجتماعی وآسیب‌های اجتماعی است،اما نکته اینجاست که برای جلب‌توجه مسئولان و حمایت‌یابی یاخدای‌ناکرده حذف یاتخریب نباید آمار و ارقام را بصورت اغراق آمیز و بیشتر نشان دادکه حاصل آن اشاعه آسیب‌های اجتماعی خواهدبود.

۱۳۹۵-۰۳-۳۰ کد خبر: 1608

معاون سازمان بهزیستی خبر داد:

مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر با ایجاد «مراکز درمان شبانه‌روزی کودکان معتاد»

درمان سرپایی یعنی کودکان بعد از سم‌زدایی، امکانات و خانواده‌ای دارند که می توانند به آن مراجعه کنند، در حالی که می دانیم اغلب این کودکان متعلق به خانواده‌های آسیب‌دیده‌ای هستند که بازگشت آنان به معنی به سرانجام نرسیدن تمام تلاش‌های پیشین است.

۱۳۹۶-۰۸-۱۵ کد خبر: 2444

«کودکان معتاد» گرفتار در چرخه درمان ناقص

اگر ستاد مبارزه با مواد مخدر بخواهد مراکز بلند مدتی راه اندازی کند و این افراد به تدریج وارد آن شوند باید یک شهر بسازد که افراد کم کم به آن اضافه می شوند، حال آنکه این اقدام نه در چارچوب وظایف ستاد است و نه از لحاظ منطقی و نه تجارب بین المللی، معقول است.

۱۳۹۶-۰۹-۲۵ کد خبر: 2513

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد

نگهداری از «کودکان معتاد» پس از سم‌زدایی در مراکز شبه خانواده

کودکان معتاد تا هر زمانی که نگرانی بهزیستی در خصوص آنان برطرف نشود، می توانند در مراکز شبه خانواده بمانند و به خانواده شان بازگردانده نمیشوند/ ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص نگهداری از این کودکان مسئولیتی ندارد.

۱۳۹۶-۰۹-۲۹ کد خبر: 2525