پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد:

ساماندهی کمپ‌های ترک اعتیاد غیر مجاز/ بهبود عملکرد کمپ‌ها

در حال حاضر تعداد کمپهای غیرمجاز نسبت به گذشته بسیار کاهش یافته است، نمی توانیم بگوییم این کمپها بطور کلی از بین رفته است اما با توجه به اقداماتی که انجام شده فعالیت کمپهای غیر مجاز را به حداقل رسانده ایم.

۱۳۹۶-۰۸-۰۶ کد خبر: 2424