پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما

خوب و بد «بیمه درمان معتادان» از نظر درمانگران اعتیاد

سئوال اصلی اینجاست که چرا بودجه بیمه درمان معتادان برای گروه هدف هزینه نشده است در حالی که بر اساس آمار رسمی دو میلیون و ۸۰۸ هزار مصرف کننده مواد در کشور وجود دارد که این بودجه برای درمان این افراد رقم کوچکی است.

۱۳۹۶-۰۷-۱۹ کد خبر: 2399

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

بودجه «بیمه درمان معتادان» کجا هزینه می شود

موازی کاری در سیستم اعتیاد خیلی زیاد است. هیچ کس زیر بار مسئولیت نمی رود. دستگاه ها وظایف را گردن یکدیگر می اندازند. این دستگاه می گوید این کار وظیفه من نیست. آن دستگاه هم می گوید وظیفه من نیست و کار روی زمین می ماند.

۱۳۹۶-۰۹-۱۷ کد خبر: 2497