پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
رییس انجمن مددکاران اجتماعی مطرح کرد:

آسیب های اجتماعی ولزوم توجه به آن دربرنامه ششم

با توجه به اینکه آسیب های اجتماعی امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی افراد را تحت الشعاع قرار داده است به همین دلیل باید از یک مدیریت هوشمند برای تحلیل وضعیت موجود و نگاه به آینده استفاده شود تا بتوان برنامه ششم توسعه را هوشمندانه تر و واقع بینانه تر نوشت.

۱۳۹۴-۰۹-۱۵ کد خبر: 1029

با هدف مداخله مؤثر در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در کشورفردا انجام می گیرد

رونمایی از «اطلس مسائل اجتماعی ایران»

اطلس مسائل اجتماعی در حکم ابزاری ایفای نقش می‌کند که برای سیاستگذاران، زمینه‌ای را فراهم می‌سازد که میزان بروز مسائل اجتماعی و چگونگی پراکندگی آن را در سطح کشور شناسایی کنند و نرخ رشد هر یک از مسائل را طی سال‌های اخیر مورد مطالعه قرار دهند.

۱۳۹۵-۱۲-۲۱ کد خبر: 2074