پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما

انتقاد ستاد مبارزه با موادمخدر از مراکز اقامتی غیردارویی معتادان

ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نهاد فراقوه‌ای است که سیاست‌های مربوط به مواد مخدر در آنجا وضع می شوند و بهزیستی هر برنامه‌ای داشته باشد باید از این کانال بگذرد، تا آن زمان با تعطیلی یا لغو مجوز مراکز مخالف هستیم.

۱۳۹۴-۱۰-۱۲ کد خبر: 1113

رییس اداره پیشگیری و درمان سوءمصرف مواد وزارت بهداشت:

مادران باردار معتاد، دیگر هنگام زایمان رها نمی‌شوند

موسسات معدودی در حوزه زنان باردار معتاد فعالیت دارندکه می‌توان به فعالیت جمعیت تولد دوباره،به عنوان یکی از سمن‌های همکار اشاره کرد. اولین مرکز درمان اقامتی زنان با مدل طبی توسط این سمن و با حمایت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ایران راه‌اندازی شد.

۱۳۹۵-۱۰-۲۴ کد خبر: 1980

نظرات متناقض کارشناسان درباره ضرورت تدوین پروتکل درمان "گل"؛

تکلیف "پروتکل درمان گل" چیست؟

هرازچند گاهی در کشور ما موضوعات غیر مرتبط و فاقد اولویت در حوزه اعتیاد مثل پیشگیری،درمان و کاهش آسیب مطرح می‌شود.زمانی هم بحث پروتکل درمان مواد محرک و ضرورت تدوین آن در بوق و کرنا بود.ظاهرا دوباره بحث پروتکل نویسی درباره گل قرار است بر سر زبان‌ها بیفتد.

۱۳۹۶-۰۴-۲۱ کد خبر: 2218

درمان اعتیاد؛ متادون‌ یا شربت تریاک؟

معاون سازمان بهزیستی: متادون به تنهایی درمان اعتیاد نیست

در درمان اختلال مصرف مواد، رویکردهای متنوعی وجود دارد. هرکدام از رویکردها باید متناسب با جمعیت هدف یا به عبارتی متناسب با ویژگی های اعتیادی هر فرد ارائه شود. خدمات اگر درست و متناسب با گروه هدف ارائه شود اثربخش خواهد بود.

۱۳۹۶-۰۹-۰۱ کد خبر: 2470