پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
گفت‌وگو با معاون توسعه پیشگیری بهزیستی استان تهران:

برنامه‌های ١٢ قدمی فرصتی که تهدید می‌شوند

متاسفانه درحال‌حاضر افرادی که در ایران روی متادون و درمان نگه‌دارنده هستند یا داروی خاصی مصرف می‌کنند در جلسات ١٢قدمی طرد می‌شوند درحالی‌که بسیاری از افراد هستند که چندموادی بوده‌اند، همه را ترک کرده‌اند و فقط متادون مصرف می‌کنند.

۱۳۹۵-۰۴-۰۲ کد خبر: 1618