پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
عضو کمیسیون دانشجویی شورای عالی انقلاب فرهنگی:

مواد مخدر از موضوعی امنیتی به مساله اجتماعی تبدیل شود

همین که در مقابل معتاد گارد نمی گیریم و در واقع امروزه معتاد ، بیمار محسوب و نسبت به درمان آن در کمپ های ترک اعتیاد اقدام می شود، نوعی اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر است ولی این مقدار، کفایت نمی کند.

۱۳۹۴-۱۰-۰۵ کد خبر: 1093