پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
در میزگرد کارشناسان حوزه اعتیاد بررسی شد:

ایران اثرگذارترین کشور جهان در مبارزه با مواد مخدر

پدیده مواد مخدر و اعتیاد امروزه به یک موضوع مهم اقتصادی و اجتماعی بدل شده که بخش وسیعی از توان و کارکرد امنیتی و انتظامی بسیاری از کشورها از جمله ایران را به خود اختصاص داده است.

۱۳۹۴-۰۶-۲۱ کد خبر: 543

معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی کشور خبر داد:

بهزیستی بکارگیری معتادان بهبود یافته در درمان اعتیاد را به رسمیت شناخت

بهزیستی در برنامه های درمان، هم رویکرد همتا را به رسمیت می شناسدو هم مداخلات علمی و اثربخشی را که در رویکردهای روانشناختی و مدل های دیگر وجود دارد مورد توجه قرارداده است؛ ضمن اینکه قصد حذف هیچکدام از این رویکردها یا حتی بزرگ کردن آنها را ندارد.

۱۳۹۵-۱۱-۲۷ کد خبر: 2030

رئیس سازمان بهزیستی:

۹۰۰ میلیارد تومان وام اشتغال‌زایی در اختیار بهزیستی قرار گرفت

وجود اعتیاد درمحیط‌های کاری نشان می‌دهد ازپیوست‌های اجتماعی که باید در محیط‌های عمومی به کار گرفته می‌شد، غفلت کردیم/ با همکاری وزارت تعاون، وزارت کشور، ستاد مبارزه بامواد مخدر و سازمان بهزیستی توانستیم سند پیشگیری از اعتیاد را در محیط‌های کاری تدوین کنیم

۱۳۹۶-۰۵-۰۹ کد خبر: 2264

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد:

عملکرد نامناسب مراکز بهاران/ افزایش انواع مراکز درمانی بهبود معتادان متجاهر

مراکز بهاران زمینه خوبی است که با حکم قانونی موجود می‌تواند به مراکز صیانت، توانمندسازی، اشتغال، بازپروری و بازاشتغال نمودن معتادان بهبود یافته تبدیل شود.

۱۳۹۶-۰۵-۲۱ کد خبر: 2296