پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
مشاور امور زنان وزیر بهداشت:

مصرف«گل» بین دختران افزایش یافته است

متاسفانه در سنین نوجوانی و جوانی و در بین قشر دانشجو و تحصیلکرده هم این نوع آسیب های اجتماعی در بین دختران دیده می شود، در واقع فرقی از این نظر بین دختران با سطوح تحصیلی مختلف وجود ندارد.

۱۳۹۶-۱۱-۲۳ کد خبر: 2638