پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

رسیدگی به وضعیت کودکان معتاد اولویت وزارت رفاه

پیشنهاد می‌کنم سازمان بهزیستی کشور به عنوان مرکز مدیریت دانش در کشور معین و پس از آن با ایجاد پایگاهی مطالعات نظری دستگاه‌ها و تجارب آنها را ثبت کند زیرا در حال حاضر پایگاه ثبت دانش در کشور نداریم.

۱۳۹۵-۰۶-۲۴ کد خبر: 1801