پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
گزارش از تنها مرکز بازتوانی مادر وکودک در ایران

تـرک مـادرانـه

گیریم که زنان بهبودیافته حرفه‌ای بیاموزند و پاک شوند، اما وقتی مجبور شوند باز هم درخیابان‌ها یا کنار شوهران خلافکارانشان بمانند چه سود. رئیس می‌گوید همین است که این قبیل زن‌ها به هر نوع ازدواج یا رابطه‌ای تن می‌دهند و چرخه ترک و گرفتاری مجدد بارها تکرار م

۱۳۹۶-۰۹-۲۷ کد خبر: 2522