پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش خبر داد:

شناسایی۴ هزار دانش آموز با رفتارهای مخاطره آمیز

در سامانه مراقبت آسیب های اجتماعی همانند اعتیاد، خودزنی، خودکشی و دیگر آسیب ها به صورت پرسش از مدیران ذکر شده است تا آنان درباره آسیب های اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان پاسخ دهند.

۱۳۹۶-۰۹-۰۴ کد خبر: 2476