پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
مدیرعامل خانه خورشید:

تعداد کمی از کارفرمایان از زنان بهبود یافته حمایت می‌کنند

وقتی پای بازار کار و حقوق وسط می آید هیچ ارگان یا شخصی نیست تا از آنها حمایت کند/بیش از 10 ماه است برای اشتغال زنان بهبود‌ یافته تلاش می‌کنیم، اما هنوز امکان مناسبی در این زمینه برای‌ ما فراهم نشده است/تنها 30 نفر از این زنان اشتغال پیدا کرده اند.

۱۳۹۴-۰۸-۰۵ کد خبر: 840

مدیرعامل خانه خورشید:

برخی خط قرمزها، «ایدز» را تابو نگهداشته‌اند

برخی خط قرمزها باعث شده بیماری ایدز هنوز به شکل تابو باقی بماند. ما در آموزشهایی که باید به فرزندان خود ارایه دهیم، معمولا عقب هستیم. بخش عمده ای از این آموزشها باید در مدارس اتفاق افتد، اما هنوز درهای آموزش و پرورش برای ورود این آموزشها به مدارس باز نیست

۱۳۹۶-۱۰-۲۰ کد خبر: 2569