پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
یک کارشناس حوزه اعتیاد:

سیاستگذاری در حوزه اعتیاد نیازمند «مدل نظری» است

ما در حوزه اعتیاد گرفتار «عدم تعین معرفت شناختی» یا «epistemological uncertainty» هستیم یعنی ما به لحاظ نظری و معرفتی هیچ مدل منسجم واحدی نداریم. اگر نگاه تاریخی به حوزه اعتیاد داشته باشیم این مشکل کاملا به چشم می خورد.

۱۳۹۶-۰۱-۲۰ کد خبر: 2097