پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره:

برای رسیدن به مدارا راهی جز گفت‌وگو وجود ندارد

اگر هدف ما به‌عنوان یک سازمان مردم‌نهاد حل مناقشه بین جامعه و معتادان باشد باید تلاش کنیم با گفت‌وگو بین طرفین صلح برقرار کنیم/برای رسیدن به مدارا هم راهی جز گفت‌وگو وجود ندارد.

۱۳۹۶-۰۱-۲۸ کد خبر: 2103