پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما

ثبت الکترونیکی پرونده بیماران معتاد در سامانه ایداتیس / اطلاعات شخصی هیچ بیماری در این سامانه فاش نمی شود

پس از ثبت نام مراکز درمانی، مرحله اصلی یعنی ثبت اطلاعات بیماران شروع می شود و اطلاعات شخصی هیچ بیماری در دسترس عموم نبوده بلکه به هر بیمار کد 17 رقمی اختصاص می یابد.

۱۳۹۵-۰۶-۲۸ کد خبر: 1812

خوب و بد «بیمه درمان معتادان» از نظر درمانگران اعتیاد

سئوال اصلی اینجاست که چرا بودجه بیمه درمان معتادان برای گروه هدف هزینه نشده است در حالی که بر اساس آمار رسمی دو میلیون و ۸۰۸ هزار مصرف کننده مواد در کشور وجود دارد که این بودجه برای درمان این افراد رقم کوچکی است.

۱۳۹۶-۰۷-۱۹ کد خبر: 2399