پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما

چالش های قانونی سازی مصرف مواد مخدر در ایران

پژوهشگر مرکز مطالعات بین المللی مواد مخدر در این مطلب خود با رد فرضیه کاهش مصرف با قانونی شدن آن، معتقد است به دلیل موقعیت ژئوپلتیک و نبود زیر ساخت های فرهنگی مناسب بیم آن می رود که در صورت قانونی شدن مصرف مواد سنتی، مصرف آن افزایش هم یابد.

۱۳۹۴-۱۱-۰۷ کد خبر: 1224

مساله‌ای فراتر از گورخوابی

۱۳۹۵-۱۰-۲۶ کد خبر: 1989