پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

95درصد معتادان پس از درمان دوباره به اعتیاد بر می‌گردند

اغلب معتادان پس از ترک مصرف مواد، همچنان در جامعه و خانواده مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند به همین علت گرفتار یک دور باطل و تسلسل می‌شوند که دوباره آنان را به سمت دوستان معتاد و گرایش به مصرف مواد باز می‌گرداند.

۱۳۹۶-۰۳-۲۹ کد خبر: 2181

رئیس انجمن مدد کاران اجتماعی ایران:

80 درصد معتادان پس از ترک دوباره مواد مخدر مصرف می‌کنند

برای ارائه خدمات اجتماعی و درمانی بهتر به معتادان مراجعه کننده به مراکز درمانی و مشاورهای باید هر مددکار بین 30 تا 50 مراجعه کننده داشته باشد در حالی که هم اکنون برای هر مددکار 100 مراجعه کننده در نظر میگیرند.

۱۳۹۶-۱۰-۲۰ کد خبر: 2570