پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما

جزئیات بیمه درمانی معتادان

سامانه اینترنتی پابا شامل مراحل مختلف بیمه درمان اعتیاد نظیر اطلاعات هویتی و ثبت‌نام اولیه معتادان، اطلاعات نوع درمان انتخابی و مراحل درمانی، اطلاعات مرکز درمان، تشکیل پرونده الکترونیکی بیمه درمان معتادان و... با رعایت اصول محرمانگی و امنیت اطلاعات است.

۱۳۹۴-۱۰-۲۲ کد خبر: 1157

با اجرای «بیمه درمان اعتیاد»؛

حق بیمه و رقم پرداخت از جیب معتادان اعلام شد + جزییات

پوشش بیمه درمانی برای اعتیاد یک تکلیف قانونی است و وزارت رفاه بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مکلف است که برای تمام کسانی که به درمان اعتیاد نیاز دارند این پوشش درمانی را فراهم کند.

۱۳۹۶-۱۰-۰۳ کد خبر: 2530