پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

بحران آسیب‌های اجتماعی به مدارس کشیده شده است

ممکن است آمارهای موجود نیز، آمار واقعی نباشد. علنی کردن آمار خانواده ها را نگران می کند، اما برای برنامه ریزان آمار ضروری است. باید برنامه ریزان کشوری از آمار آسیب ها مطلع باشند.

۱۳۹۶-۰۹-۰۴ کد خبر: 2475