پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
صدای سازمان‌های غیردولتی در جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد شنیده می‌شود:

مدیر عامل جمعیت خیریه تولد دوباره، عضو گروه مأمور سازمان های غیر دولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا در2016 UNGASS

عباس دیلمی زاده، مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره به عنوان نماینده گروه مأمور سازمان‌های غیردولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا از منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی در جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد(UNGASS) شرکت می‌کند.

۱۳۹۴-۰۵-۳۱ کد خبر: 360

برای آماده‌سازی بیانیه گروه مأمور سازمان‌های غیردولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا:

اولین کارگاه مشورتی 2016 UNGASS در تهران برگزار شد

اولین کارگاه مشورتی برای آماده‌سازی بیانیه گروه مأمور سازمان‌های غیردولتی و فعالان اجتماعی حوزه کاهش تقاضا در 2016 UNGASS با حضور 80 نفر از کارشناسان حوزه اعتیاد و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد در تهران برگزار شد.

۱۳۹۴-۰۵-۳۱ کد خبر: 363

رئیس شبکه سازمان های غیر دولتی آسیایی کاهش تقاضای مواد مخدر(َADNA):

ایران در راس کمک دهندگان به انجمن سازمان های غیر دولتی آسیایی کاهش تقاضای مواد مخدر

شبکه ادنا از 4 سال گذشته در سطح منطقه آسیای مرکزی و میانه راه اندازی شده و هم اینک 40 'ان جی یو' کاهش تقاضای مواد مخدر عضو آن هستند/ عضوگیری جدید شبکه ادنا از سال آینده آغاز خواهد شد و تصمیم داریم این تعداد را به 100 عضو برسانیم.

۱۳۹۵-۰۵-۰۵ کد خبر: 1700

از سوی معاون اول رئیس جمهوری صورت گرفت :

ابلاغ تصمیمات دولت درخصوص تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد و مواد روانگردان

معاون اول رئیس جمهور تصمیمات دولت درخصوص تعرفه های خدمات سرپایی درمان اعتیاد و مواد روانگردان را ابلاغ کرد .

۱۳۹۶-۰۸-۳۰ کد خبر: 2469