پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما

قانون الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از 23 آبان ماه جاري لازم‌الاجرا است

در مفاد قانون قبل در حوزه جرايم و مجازاتها، 12 نوع اعدام در بندها و مفاد مختلف تعريف شده بود كه در قانون جديد و تحت عنوان ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر اعدام مشروط به موارد بندهاي الف، ب، پ و ت ميباشد.

۱۳۹۶-۰۸-۱۵ کد خبر: 2445