پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
عضو گروه مطالعات اعتیاد مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی:

خطر اعتیاد سفید در کمین است

مشکلی که می توان به آن اشاره کرد این است که متادون در بازار ،چه به صورت قرص و چه به صورت شربت وجود دارد و برخی از بیماران خود درمانی می کنند و چون دوز مصرفی آن را از همان ابتدای مصرف رعایت نمی کنند موجب می شود که ترک آن سخت تر شود.

۱۳۹۶-۱۰-۲۰ کد خبر: 2568