پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
عضو شورای شهر تهران تهران خبر داد:

ضرورت ساماندهی کودکان خیابانی و افراد کارتن‌خواب با شروع فصل سرما

متاسفانه در حال حاضر شاهد افزایش کودکان خیابانی و همچنین کارتن خوابها در سطح شهر تهران هستیم و هر روز نیز به تعداد این افراد افزوده میشود و این در حالی است که باید تدبیری برای این موضوع شود.

۱۳۹۶-۰۸-۲۹ کد خبر: 2464