پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما

نقدی بر نظریه توقف «طرح تعدیل مجازات در حوزه مواد مخدر»

نظام اجتماعی ما مجازات مجرمان بعد از وقوع جرم را جزو سیاست‌های پیشگیرانه در پیش گرفته که متاسفانه این رویه احساسی علی‌رغم اعدام‌های فراوان، منجر به نتیجه مطلوب نشده است.

۱۳۹۵-۱۱-۲۰ کد خبر: 2017