پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی کشور:

طرح تحول نظام ساماندهی معتادان متجاهر آغاز شد/مسئولیت جمع آوری با بهزیستی نیست

رابطان نیروی انتظامی برای شناسایی و هدایت معتادان متجاهر باید افرادی مشخص و ثابت بوده و آموزش های خاصی در راستایی دستیابی به اهداف موردنظر، فراگرفته و با تیم درمان و غربالگری بهزیستی جهت شناسایی و ارجاع، هماهنگی های لازم را داشته باشند.

۱۳۹۵-۱۲-۲۳ کد خبر: 2080