پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره:

بیمه درمان معتادان نداریم/ شرکت های خصوصی پیش قدم شوند

بهتر است شرکتهای بیمه که همان سرمایه گذارهای بخش خصوصی هستند، برای اینکه سود بیشتری ببرند و منافع خود را تضمین کنند روی کاهش نرخ بروز تمرکز کنند و چنانچه بخواهند به این هدف برسند نیاز خواهند داشت که افراد متخصص و کارشناس در حوزه اعتیاد را به کار گیرند.

۱۳۹۶-۰۹-۱۸ کد خبر: 2498