پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

دیدگاه جرم انگارانه مانع اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر است

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تفکر انتظامی برای مبارزه با مواد مخدر را یک مشکل بزرگ می‌داند و می‌گوید: «تا زمانی که زیرساخت‌های فکری برای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در کشور وجود نداشته باشد، اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر محقق نمی‌شود.»

۱۳۹۴-۰۵-۰۵ کد خبر: 223

نظام‌نامه نظارتی در سازمان بهزیستی تدوین شد

موسوی‌چلک: جای خالی «سلامت اجتماعی» در سیاست‌گذاری‌های دولت احساس می‌شود

رویکرد امنیتی- سیاسی در حوزه در مقابله با آسیب‌های اجتماعی غالب شده است و متاسفانه این موضوع را هنوز باور نکرده‌ایم/اگر در برنامه ششم موضوع سلامت اجتماعی و بخش اجتماعی جدی گرفته نشود خیانت بزرگی است.

۱۳۹۴-۰۸-۲۴ کد خبر: 939

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

طرح جمع آوری زنان معتاد بی‌نتیجه است

باید اجازه دهیم متخصصین و سازمان‌های غیر دولتی، غیرسیاسی و غیرامنیتی در خط مقدم برخورد با آسیب‌های اجتماعی باشند. این به منزله حذف کامل رویکردهای قضایی و انتظامی نیست چون در جای خود کاربرد خوبی دارند.

۱۳۹۴-۰۹-۰۸ کد خبر: 1002

رییس انجمن مددکاران اجتماعی مطرح کرد:

آسیب های اجتماعی ولزوم توجه به آن دربرنامه ششم

با توجه به اینکه آسیب های اجتماعی امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی افراد را تحت الشعاع قرار داده است به همین دلیل باید از یک مدیریت هوشمند برای تحلیل وضعیت موجود و نگاه به آینده استفاده شود تا بتوان برنامه ششم توسعه را هوشمندانه تر و واقع بینانه تر نوشت.

۱۳۹۴-۰۹-۱۵ کد خبر: 1029

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

سمن‌ها از ورود به چرخه بازی‌های سیاسی بپرهیزند

نقد کارشناسانه سیاست های موجود در حوزه وظایف هر یک ازسمن ها می تواند توجه کاندیداها را جلب کند فقط باید مراقب بود که نقد سیاست ها را با نقد افراد یا جناح های سیاسی رقیب تلفیق نکنیم که در این صورت حرف های خوب آنان هم ممکن است خریدار نداشته باشد.

۱۳۹۴-۱۰-۲۶ کد خبر: 1171

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران:

برخی ضعف و قوت‌های لایحه برنامه ششم/ترک اجباری معتادان پاسخگو نیست

چنانچه مراکز ترک اعتیاد تبدیل به مراکزی شوند که با حکم قضایی فرد به آن وارد و از آن خارج شود دیگر فرقی با زندان ندارند و به این ترتیب جزء 3، بند هـ، ماده 95 بزرگترین نقطه ضعف لایحه پیشنهادی مجلس است که تاثیر بسیار منفی نیز بر عملکرد بهزیستی خواهد داشت.

۱۳۹۵-۰۹-۳۰ کد خبر: 1952

در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد:

توزیع موادمخدر دولتی، «مبارزه با مافیا» یا «آزادسازی تریاک»؟

کسانی که داعیه مخالفت با این طرح را سر داده‌اند و مدعی می‌شوند که این طرح باعث افزایش شیوع مصرف در کشور خواهد شد یا اطلاعات درست فنی ندارند یا تحت تاثیر القائات پشت صحنه مافیا هستند که می‌خواهند از اجرای این سیاست در کشور جلوگیری کنند.

۱۳۹۶-۰۵-۰۲ کد خبر: 2247