پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما

بازی ترسوها

۱۳۹۴-۰۸-۲۴ کد خبر: 935

یک کارشناس حوزه اعتیاد:

سیاستگذاری در حوزه اعتیاد نیازمند «مدل نظری» است

ما در حوزه اعتیاد گرفتار «عدم تعین معرفت شناختی» یا «epistemological uncertainty» هستیم یعنی ما به لحاظ نظری و معرفتی هیچ مدل منسجم واحدی نداریم. اگر نگاه تاریخی به حوزه اعتیاد داشته باشیم این مشکل کاملا به چشم می خورد.

۱۳۹۶-۰۱-۲۰ کد خبر: 2097

توزيع دولتي مواد و د‌ودکش‌خانه‌هاي مدرن در گفت‌وگو با سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی و مؤلف کتاب «مدیریت اعتیاد در ایران» بررسی شد

توزيع دولتی مواد و د‌ودکش‌خانه‌های مدرن

هنوز به‌رغم مصرف طولاني مواد در کشور ما، مصرف مواد قبح اجتماعي دارد. هنوز هر پدري که مي‌خواهد دخترش را شوهر دهد، تحقيق مي‌کند که خواستگار معتاد نباشد. اما ما مي‌خواهيم با راه‌اندازي شيره‌کش‌خانه‌ها قبح مصرف مواد را از بين ببريم.

۱۳۹۶-۰۵-۱۶ کد خبر: 2283

توزيع دولتي مواد، خطای محض است بخش دوم گفت‌وگوی سعید مدنی، پژوهشگر اجتماعی و مؤلف کتاب «مدیریت اعتیاد در ایران»

توزيع دولتی مواد، خطای محض است

اگر کسي آن‌قدر اعتماد دارد که مي‌تواند به کمک اين طرح وضعيت را بهتر کند پاي اين طرح را امضا مي‌کند و اگر نه با آزمون و خطا که نمي‌شود با جامعه به‌عنوان موش آزمايشگاهي برخورد کرد/آن‌قدر تبعات و آثار اين آزادسازي گسترده است که بحران را بيش از اين گسترش مي‌د

۱۳۹۶-۰۵-۱۷ کد خبر: 2289