پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
رئیس کارگروه کاهش تقاضای مواد مخدر و الکل در مجمع تشخیص مصلحت نظام:

بودجه یک سال ستاد با خسارت یک روز مواد مخدر در کشور برابری می‌کند

خرید مواد مخدر توسط دولت‌ها، کشت جایگزین تریاک و معیشت جایگزین از جمله راهکاریهایی است که اگر هر سه با هم عملیاتی شود و مدیریت درستی بر آنها وجود داشته باشد می‌تواند به ‌مرورزمان مشکل ترانزیت مواد مخدر از افغانستان را حل کند.

۱۳۹۴-۰۵-۱۸ کد خبر: 306

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تئوری منطقه ادغام دیدگاه ها، پیشنهادی برای سیاستگذاری همه جانبه

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با حرفی تازه به نهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد آمده بود. او تئوری منطقه ادغام دیدگاه ها (A Theory on Integration of Opinions in The Area) را با خود همراه آورده بود.

۱۳۹۴-۰۶-۲۱ کد خبر: 547

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام:

چرخه قاچاق 500 میلیاردی «متادون» در کشور

در فرایند مقابله با عرضه باید تمامی مراحل اعم از دسترسی به مواد، قیمت مواد، پیش سازها، دستگیری مصرف کنندگان، کشت در افغانستان و توسعه جایگزین، تولید روان گردان در داخل و گروه‌های تروریستی منطقه با یکدیگر در نظر گرفته شوند.

۱۳۹۴-۰۷-۱۳ کد خبر: 660

رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدرمجمع تشخیص مصلحت نظام:

شورای عالی پیشگیری از جرم تشکیل می شود

از آنجا که میزان جرائم در کشور بالا است،باید با همکاری شورای عالی پیشگیری ازجرم، گام های اساسی جهت کاهش جرائم در کشور برداشته شود که یکی از معضلات و مشکلات اصلی موضوع موادمخدر می باشد/در این شورا 20 دستگاه اجرایی عضو هستند.

۱۳۹۴-۰۷-۱۵ کد خبر: 687

کارشناس اعتیاد:

کمیته تنظیم بازار مواد مخدرتشکیل شود/ کاهش تولید تریاک در افغانستان محسوس نیست

دلیل اینکه اکنون ستاد مبارزه با موادمخدر زیر بار تشکیل کمیته تنظیم بازار نمی رود، مشخص نیست و حتی هیچ تحلیلی هم در خصوص آن صورت نگرفته است/در صورتی که تولید تریاک، کم شود، مصرف کنندگان تریاک یا به سمت مصرف هروئین می روند.

۱۳۹۴-۰۷-۲۵ کد خبر: 758

آیا قانونی کردن مصرف مواد (‌سنتی) راه مناسبی است؟

کشت گیاهانی مانند خشخاش و شاهدانه تحت نظارت دولت امکانپذیر شود/امکان مصرف تحت نظارت این مخدرها در اماکنی تحت نظارت و تنها برای افرادی بالای یک سن خاص فراهم شود/ توزیع کوپن تریاک برای قشر مصرف کننده خاص بالای 50 سال دوباره اجرایی شود.

۱۳۹۴-۰۸-۰۵ کد خبر: 832

ضعف شدید دستگاه های اجرایی در رسیدگی به معتادان خیابانی

در بحث مراکز ماده 16 (مراکز درمان اجباری) خیلی شتابزده عمل شده و در مراکز ماده 15 (مراکز درمان اختیاری) نیز خوب کار نشده و اکنون وضعیت معتادان خیابانی در تهران یک موضوع بحرانی شده است/به آتش کشیدن کارتن معتاد، اصلا کمکی به جامعه نمی کند.

۱۳۹۴-۰۸-۲۰ کد خبر: 926