پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما

تلاش بسیج سنندج برای کاهش اعتیاد / طرح کنترل اعتیاد در 6 محله

طرح کرامت ۲ سراسری است. دولت از بسیج در این زمینه کمک خواسته است و وزارت های کشور و بهداشت و درمان نیز به صورت مستقیم با بسیج همکاری می کنند.

۱۳۹۶-۰۸-۰۶ کد خبر: 2426