پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
فرمانده ناجا:

معتادان متجاهر طی 10 روز جمع می‌شوند اگر ....

فرمانده ناجا درباره جمع‌آوری معتادان متجاهر گفت:‌ «این موضوع سازوکارهای خود را دارد و ما آماده جمع‌آوری این افراد هستیم و در صورت آماده بودن زیرساخت‌ها حداکثر ظرف مدت 10 روز می توانیم آن‌ها را جمع‌آوری کنیم.»

۱۳۹۴-۰۷-۰۱ کد خبر: 605

فرمانده ناجا مطرح کرد

وجود 20 هزار معتاد پرخطر در تهران

در تهران 20هزار معتاد پرخطر وجود دارد اما متأسفانه امکانات برای نگهداری وبازتوانی آنهاکافی نیست/ کمبود محل نگهداری معتادان متجاهر بارها اعلام شده است اما شهرداری و استانداری ها صرفاً در صدد جمع آوری معتادان هستند اما آنچه اولویت دارد، بازتوانی آنهاست.

۱۳۹۵-۰۴-۰۸ کد خبر: 1629

سردار اشتری در نگاه یک مطرح کرد

برخورد قاطع با ارازل و اوباش

معتادان باید در کمپ های ویژه ترک کنند و باید زیر ساخت نگهداری آنها فراهم شود. می توانیم در یک هفته تمام معتادان خیابانی را جمع آوری کنیم به شرطی که زیر ساخت های نگهداری فراهم شود.

۱۳۹۶-۰۷-۱۶ کد خبر: 2389

فرمانده ناجا

۱۲ درصد افزایش کشفیات مواد مخدر داشتیم/تمرکز بر مرزهای شرقی

ما بحث جمع آوری معتادان متجاهر را نیز به صورت جدی در دستور کار داشتیم و اعلام آمادگی کردیم می توانیم به صورت ویژه در حوزه شناسایی، دستگیری و تحویل معتادان به مراکز مرتبط اقدام کنیم.

۱۳۹۶-۱۱-۰۱ کد خبر: 2589