پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
مشاور وزیر بهداشت در امور بانوان:

سلامت روان بانوان وضعیت مناسبی ندارد/ اعتیاد زنان نیاز به آسیب شناسی دارد

وزارت بهداشت در اداره اعتیاد و سلامت روان اقدامات زیادی در بخش پیشگیری و رفتارهای پرخطر و درمان اقدامات جدی انجام می دهد اما باید در حوزه زنان آسیب شناسی دقیقی انجام شود.

۱۳۹۶-۰۸-۰۶ کد خبر: 2423