پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
عضو شورای شهر تهران:

مباحث پيشگيری از اعتياد جزو مفاهیم آموزشی مدارس قرار گيرند

اماكن مخروبه و پاتوق‌هاي معتادان به دليل کاهش نظارت اجتماعی بوجود مي‌آيند، بايد تا جایی که می‌توانیم از به وجود آمدن چنین فضاهایی جلوگیری کنیم، با نظارت اجتماعی بیشتر است كه فرصت‌های توزيع، فروش و مصرف موادمخدر كاهش مي‌يابند.

۱۳۹۶-۰۷-۱۷ کد خبر: 2393