پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما

بازگشت به ۳دهه قبل با فرستادن معتادان به اردوگاه/ عقبگرد در درمان اعتیاد

هیچ پژوهش معتبری در کشور نداریم که اثربخشی اجرای ماده ۱۶ را تائید کرده باشد اما با وجود این باز هم به فکر اردوگاه و اجرای الگوهای مشابه درمان اجباری در کشور هستیم و این کاملاً اشتباه است/ راه‌اندازی اردوگاه اجباری برای معتادان متجاهر به برنامه‌های کاهش آس

۱۳۹۵-۰۸-۲۸ کد خبر: 1912

افزایش چند مصرفی در میان معتادان

متاسفانه در کشور ارزیابی از برنامه ریزی‌های انجام شده در حوزه اعتیاد وجود ندارد. این در حالی است که ارزیابی یکی از نیازهای اساسی در این حوزه است. باید با توجه به نکات نظارتی دستگاه‌ها برنامه‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

۱۳۹۶-۰۱-۲۹ کد خبر: 2107