پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
رئیس مرکز درمان اعتیاد بهزیستی کشور:

38 هزار معتاد متجاهر تحت پوشش خدمات کاهش آسیب هستند

تعداد شلتر (پناهگاه) و مدت دسترسی به خدمات، باید افزایش یابد.هم اکنون یکصد شلتر (پناهگاه) برای معتادان در کشور وجود دارد که باید تعداد آنها را افزایش دهیم چراکه در برخی شهرستان ها اصلا شلتر وجود ندارد.

۱۳۹۶-۱۰-۱۹ کد خبر: 2565