پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
رئیس قوه قضاییه:

خواسته رهبر معظم انقلاب، تحول در کاهش آسیب های اجتماعی است

قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از ارکان نظام، وظایف خود را انجام می دهد. در همین موضوع اعتیاد، همکاریهای بسیار خوبی برای مقابله با قاچاق موادمخدر با نیروی انتظامی داشته ایم و در زندانها نیز خدمات بسیار زیادی در زمینه بازپروری معتادان ارائه شده است.

۱۳۹۶-۰۸-۳۰ کد خبر: 2467