پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:

دیدگاه جرم انگارانه مانع اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر است

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تفکر انتظامی برای مبارزه با مواد مخدر را یک مشکل بزرگ می‌داند و می‌گوید: «تا زمانی که زیرساخت‌های فکری برای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در کشور وجود نداشته باشد، اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر محقق نمی‌شود.»

۱۳۹۴-۰۵-۰۵ کد خبر: 223

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی عنوان کرد:

نیاز برنامه ششم به سند پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با رویکرد بومی

ما دربرنامه کلان کشوری نمی‌توانیم جزیره‌ای عمل کنیم/نمی‌توان یکسری برنامه در سطح ملی بنویسیم و توقع داشته باشیم که در همه نقاط کشور جواب دهد بلکه باید به سمت برنامه‌های استانی یا حتی محلی برویم.

۱۳۹۴-۰۸-۰۳ کد خبر: 806

آمادگی مددکاران اجتماعی برای بازتوانی خانواده های زلزله زده

اعضای انجمن مددکاران اجتماعی ایران براساس منشور اخلاقی و حرفه ای و همچنین براساس وظیفه انسانی و ایرانی آمادگی خود را جهت ارایه خدمات مددکاری اجتماعی در استان کرمانشاه اعلام می دارد.

۱۳۹۶-۰۸-۲۳ کد خبر: 2458