پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما

ضعف شدید دستگاه های اجرایی در رسیدگی به معتادان خیابانی

در بحث مراکز ماده 16 (مراکز درمان اجباری) خیلی شتابزده عمل شده و در مراکز ماده 15 (مراکز درمان اختیاری) نیز خوب کار نشده و اکنون وضعیت معتادان خیابانی در تهران یک موضوع بحرانی شده است/به آتش کشیدن کارتن معتاد، اصلا کمکی به جامعه نمی کند.

۱۳۹۴-۰۸-۲۰ کد خبر: 926

در میزگرد «مصلحت‌اندیشی و انتخاب راه‌حل‌های میانه در مدیریت اعتیاد» عنوان شد:

اعتیاد موضوعی اجتماعی است؛ سیاسی مدیریتش نکنیم

اگر باورداشته باشیم مباحث اجتماعی موضوعی تخصصی است،درآن صورت متخصصان بایدمدیریت این حوزه رابر عهده داشته باشندحال‌آنکه می‌بینیم که سیاسی‌ترین وزارت خانه‌مان یعنی وزارت کشور مسئول یک موضوع خیلی تخصصی یعنی اعتیاد است درحالی‌که این موضوع اصلاً سیاسی نیست.

۱۳۹۵-۱۱-۱۳ کد خبر: 2010

مدیرکل امورآسیب دیدگان بهزیستی کشور:

مدیران در برخورد با آسیب‌های اجتماعی شجاع نیستند

در حوزه آسیب های اجتماعی نمی توانیم با مدیران محتاط حرکت کنیم زیرا این مدیران توانایی برنامه جدید را ندارند. وقتی مدیر جدید منصوب می شود، قدرت و جسارت تصمیم گیری برای یک برنامه کلان را ندارند زیرا نگران هستند میز و جایگاه شان را بگیرند.

۱۳۹۶-۰۸-۱۴ کد خبر: 2441