پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
با هدف مداخله مؤثر در زمینه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در کشورفردا انجام می گیرد

رونمایی از «اطلس مسائل اجتماعی ایران»

اطلس مسائل اجتماعی در حکم ابزاری ایفای نقش می‌کند که برای سیاستگذاران، زمینه‌ای را فراهم می‌سازد که میزان بروز مسائل اجتماعی و چگونگی پراکندگی آن را در سطح کشور شناسایی کنند و نرخ رشد هر یک از مسائل را طی سال‌های اخیر مورد مطالعه قرار دهند.

۱۳۹۵-۱۲-۲۱ کد خبر: 2074