پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
رئیس جمهوری در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر:

باید از تجارب جهانی برای مقابله با اعتیاد استفاده کنیم

روحانی گسترش فضاهای نگهداری از معتادان و متجاهرین، استفاده از طرحها و اقدامات نوین در زمینه مبارزه با موادمخدر و بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده سازمانهای مردم نهاد(سمن ها) و بخشهای مردمی را در کاهش آمار مبتلایان به مواد مخدر مهم دانست.

۱۳۹۶-۰۹-۲۸ کد خبر: 2523