پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
عضو مرکز تحقیقات اعتیاد دانشگاه بهزیستی و توانبخشی:

تاثیر روش‌های روانپزشکی برای ترک اعتیاد چقدر است؟

در خیلی از موارد علت گرایش افراد به مصرف مواد، ناهنجاریهای خلقی و هیجانی عدم توانایی در مدیریت و کنترل هیجان و یا اختلالات رفتاری مانند افسردگی، اضطراب، بی ثباتی در هیجان و خلق و خو است.

۱۳۹۵-۰۶-۱۴ کد خبر: 1771

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

رسیدگی به وضعیت کودکان معتاد اولویت وزارت رفاه

پیشنهاد می‌کنم سازمان بهزیستی کشور به عنوان مرکز مدیریت دانش در کشور معین و پس از آن با ایجاد پایگاهی مطالعات نظری دستگاه‌ها و تجارب آنها را ثبت کند زیرا در حال حاضر پایگاه ثبت دانش در کشور نداریم.

۱۳۹۵-۰۶-۲۴ کد خبر: 1801