پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما
مشکلی برای پوشش بیمه‌ای گورخوابها و کارتن‌خوابها وجود ندارد

نحوه صدور دفترچه بیمه سلامت برای معتادان و کارتن خواب‌ها

هر کدام از این افراد که دارای شماره ملی وکارت شناسایی هستندمی‌توانند با مراجعه به وب سایت سازمان بیمه سلامت ایران و یا دفاتر پیشخوان دولت نسبت به ثبت نام اقدام کنند که هزینه‌ای هم ندارد و دفترچه بیمه سلامت به صورت رایگان در اختیارشان قرار می‌گیرد.

۱۳۹۵-۱۰-۱۲ کد خبر: 1966

مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره:

بیمه درمان معتادان نداریم/ شرکت های خصوصی پیش قدم شوند

بهتر است شرکتهای بیمه که همان سرمایه گذارهای بخش خصوصی هستند، برای اینکه سود بیشتری ببرند و منافع خود را تضمین کنند روی کاهش نرخ بروز تمرکز کنند و چنانچه بخواهند به این هدف برسند نیاز خواهند داشت که افراد متخصص و کارشناس در حوزه اعتیاد را به کار گیرند.

۱۳۹۶-۰۹-۱۸ کد خبر: 2498