پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما

افزایش چند مصرفی در میان معتادان

متاسفانه در کشور ارزیابی از برنامه ریزی‌های انجام شده در حوزه اعتیاد وجود ندارد. این در حالی است که ارزیابی یکی از نیازهای اساسی در این حوزه است. باید با توجه به نکات نظارتی دستگاه‌ها برنامه‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

۱۳۹۶-۰۱-۲۹ کد خبر: 2107