پایگاه خبری اعتیاد

آرشیو آدرس RSS درباره ما

افزایش چند مصرفی در میان معتادان

متاسفانه در کشور ارزیابی از برنامه ریزی‌های انجام شده در حوزه اعتیاد وجود ندارد. این در حالی است که ارزیابی یکی از نیازهای اساسی در این حوزه است. باید با توجه به نکات نظارتی دستگاه‌ها برنامه‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

۱۳۹۶-۰۱-۲۹ کد خبر: 2107

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

افزایش مصرف «هرویین» نسبت به شیشه/ اعلام قیمت پرمصرف ترین مخدر در کشور

میانگین دسترسی به مواد در جایی مانند مولوی تهران پایین است و به زور مواد را در دستت می‌گذارند، اما اگر در نقطه دیگری باشی، شاید سه ساعت هم بگردی اما مواد پیدا نکنی.

۱۳۹۶-۰۹-۱۲ کد خبر: 2492